Welkom op het grootste winkelpark van Zuid-Limburg!
Wedstrijdvoorwaarden

Artikel 1 – Organisatie

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Retail Estates nv, ondernemingsnummer BE0434.797.847, gevestigd in Ternat. De wedstrijd is toegankelijk via de website www.t-forum.be/winkelenwin en de deelnemende winkels gelegen op Retailpark T-Forum in Tongeren:
 • Hubo, Luikersteenweg 151, 3700 Tongeren
 • Zwembad.eu, Luikersteenweg 151, 3700 Tongeren
 • Lidl, Luikersteenweg 151, 3700 Tongeren
 • Maxi Zoo, Luikersteenweg 151, 3700 Tongeren
 • Action, Luikersteenweg 151, 3700 Tongeren
 • Vanden Borre, Luikersteenweg 151, 3700 Tongeren
 • Vossen, Luikersteenweg 151, 3700 Tongeren
 • ZEB, Luikersteenweg 151, 3700 Tongeren
 • Bristol, Luikersteenweg 151, 3700 Tongeren
 • Pro Duo, Luikersteenweg 151, 3700 Tongeren
 • Bon’Ap, Luikersteenweg 151, 3700 Tongeren
 • Torfs, Luikersteenweg 151, 3700 Tongeren
 • JBC, Luikersteenweg 151, 3700 Tongeren
 • Albert Heijn, Luikersteenweg 151, 3700 Tongeren
 • Dreamland, Luikersteenweg 151, 3700 Tongeren
 • Bel&Bo, Luikersteenweg 151, 3700 Tongeren
 • Big Bazar, Luikersteenweg 151, 3700 Tongeren
 • Auva, Luikersteenweg 151, 3700 Tongeren
 • Kruidvat, Luikersteenweg 151, 3700 Tongeren
 • e5, Luikersteenweg 151, 3700 Tongeren
 • Webshop Outlet, Luikersteenweg 151, 3700 Tongeren
 • Suwency, Luikersteenweg 151, 3700 Tongeren
 • TEDi, Luikersteenweg 151, 3700 Tongeren
 • ZOLI99, Luikersteenweg 151, 3700 Tongeren

Artikel 2 – Periode

De wedstrijd vindt plaats van 9 december 2023 t.e.m. 7 januari 2024.
Krasloten kunnen in de winkels verkregen worden van 9 t.e.m. 30 december 2023 (of zolang de voorraad strekt).
Deelnames kunnen via de website ingezonden worden t.e.m. 7 januari 2024 (23.59 uur).

Artikel 3 – Spelregels
 • Bij besteding van minstens 15,00 euro in een van de deelnemende winkels van Retailpark T-Forum in Tongeren (Hubo, Zwembad.eu, Lidl, Maxi Zoo, Action, Vanden Borre, Vossen, ZEB, Bristol, Pro Duo, Bon’Ap, Torfs, JBC, Albert Heijn, Dreamland, Bel&Bo, Big Bazar, Auva, Kruidvat, e5, Webshop Outlet, Suwency, TEDi, ZOLI99), ontvangt de klant een kraslot. Per kassaticket kan maximum één kraslot verkregen worden. Het kraslot kan enkel meteen bij het uitreiken van het kassaticket verkregen worden. Na het verlaten van de kassa kan men geen aanspraak meer maken op een kraslot met het kassaticket.
 • Na het krassen ziet men ofwel
  • 3 dezelfde symbolen, die aangeven dat een prijs gewonnen is
  • De boodschap “Helaas ”. Hierna kan men door het beantwoorden van een vraag nog kans maken op een van de prijzen.
 • Op de website www.t-forum.be/winkelenwin dient de klant aan te geven welke boodschap hij op zijn kraslot ziet, en het bijhorende formulier met antwoord op de schiftingsvraag in te vullen om ofwel zijn prijs te kunnen claimen, ofwel kans te maken op een van de overige prijzen. Dit doet hij of zij voor het verstrijken van de einddatum van deelname op 7 januari 2024 om 23u59. Prijzen die geclaimd worden na deze datum, worden niet meer uitgereikt. Deze worden toegevoegd aan de te winnen overige prijzen.
 • De deelnemer leest aandachtig het actiereglement en aanvaardt door en vanaf zijn of haar deelname alle bepalingen van dit reglement.
 • Na afloop van de deelnameperiode worden de winnaars van de actie bekendgemaakt. Zij worden hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht via post (zie artikel 6). 
 • Elke deelnemer kan slechts één keer winnen. Er kan slechts één prijs per woonadres uitgereikt worden.
 • Deelname aan de wedstrijd wordt voorbehouden aan iedere meerderjarige natuurlijke persoon met een woonplaats in België. 
 • Medewerkers van Retail Estates nv zijn niet uitgesloten van deelname maar maken geen kans op de prijs. 
 • Retail Estates nv handelt in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen. 
 • Retail Estates nv en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige uit de actie voortvloeiende handelingen.  
 • Retail Estates nv en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen of personen, als gevolg van de uitgereikte prijzen.   

Artikel 4 – Prijs   

Er zullen in totaal maximum 55 wedstrijdwinnaars geselecteerd worden.
 • Rechtstreekse prijzen via unieke code op kraslot:
  • Hoofdprijs: 2 winnaars winnen een elektrische fiets. (meer info: zie hieronder)
  • Tweede prijs: 3 winnaars winnen 1 jaar gratis elektriciteit. (meer info: zie hieronder)
  • Derde prijs: 40 winnaars zullen elk een waardebon van € 40,00 in een van de deelnemende winkels van Retailpark T-Forum in Tongeren (zie artikel 1 voor een lijst van de deelnemende winkels) winnen.
 • Extra prijzen te winnen via deelname op de website:
  • 10 winnaars zullen elk een waardebon van € 40,00 in een van de deelnemende winkels van Retailpark T-Forum in Tongeren (zie artikel 1 voor een lijst van de deelnemende winkels) winnen.
  • Indien een van de rechtstreekse prijzen hierboven niet geclaimd wordt, kan Retail Estates beslissen om deze mee te nemen in de prijzenpot voor de extra prijzen via deelname op de website.

Elektrische fiets
De te winnen eletrische fiets is een Trek Verve+ 1 Lowstep 500Wh 2022, ter waarde van €2.147,93 excl BTW en €2.599 incl BTW, afgeleverd door Daan Fietsen, Brusselsesteenweg 232, 9280 Lebbeke, BE0480576305.
Na afloop van de deelnameperiode worden twee hoofdwinnaars geselecteerd, die elk bovenstaande elektrische fiets winnen.
Indien de hoofdwinnaars deze elektrische fiets als prijs aanvaarden, verbinden de hoofdwinnaars zich ertoe een bedrag gelijk aan de BTW op de catalogusprijs van de te winnen elektrische fiets te betalen.
Het integrale bedrag gelijk aan de BTW dient door de hoofdwinnaar te worden betaald aan Retail Estates binnen de voorziene termijn, vóóraleer de elektrische fiets zal worden afgeleverd. De elektrische fiets kan niet worden toegekend indien dit bedrag niet betaald is.
De aan Retail Estates nv meegedeelde keuze voor de elektrische fiets is onherroepelijk. Dit houdt in dat bij gehele of gedeeltelijke niet betaling of laattijdige betaling van het bedrag gelijk aan de BTW of enig ander bedrag waartoe de hoofdwinnaar zou zijn gehouden, de hoofdwinnaar onherroepelijk verondersteld wordt afstand te doen van zijn prijs. De organisator Retail Estates nv is in desbetreffend geval vrijgesteld van de afgifte van de elektrische fiets en evenmin gehouden tot levering van aankoopbonnen (zoals hieronder uiteengezet) aan de hoofdwinnaar.
Retail Estates nv kan als organisatie niet geacht worden tussen te komen in andere afspraken die zouden worden gemaakt tussen de fietsenhandelaar en de hoofdwinnaar, bv. over bijkomende opties op de elektrische fiets of een duurder model ten opzichte van de te winnen elektrische fiets. De hoofdwinnaar betaalt elke meerprijs zelf. Retail Estates nv kan in geen geval gehouden worden tot betaling van een meerprijs als gevolg van afwijkende afspraken tussen de fietsenhandelaar en de hoofdwinnaar. Retail Estates nv kan niet worden aangesproken voor enige zichtbare gebreken aan de gewonnen prijs, noch voor de niet-conforme levering. Retail Estates kan niet worden aangesproken voor enige verborgen gebreken aan de gewonnen prijs.
De winnaar van de elektrische fiets kan desgevallend enkel verhaal uitoefenen tegen de fietsenhandelaar.
De 2 hoofdwinnaars kunnen binnen de termijn en volgens de voorwaarden zoals bepaald in dit reglement, afzien van het winnen van de elektrische fiets en kiezen voor een alternatief, met name aankoopbonnen in de winkels van Retailpark T-Forum in Tongeren (zie artikel 1 voor een lijst van de deelnemende winkels). Het gaat hier om een aankoopbonnen ter waarde van € 750 die men enkel kan besteden worden in de desbetreffende winkels op Retailpark T-Forum in Tongeren en niet in andere filialen van deze ketens. De geldigheidstermijn van de bonnen staat beschreven op de waardebon. De bonnen kunnen na afloop van deze termijn niet langer gebruikt of omgeruild worden door de winnaar.
Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval en op geen enkele wijze afgestaan of ingeruild worden voor een som geld of andere prijzen, uitgezonderd de alternatieve prijs in aankoopbonnen, zoals hierboven beschreven.
Retail Estates kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, de prijs wijzigen.

1 jaar gratis elektriciteit
De winnaars van 1 jaar gratis elektriciteit zullen het bedrag van hun voorschotfacturen van januari t.e.m. december 2023 terugbetaald krijgen. Hiervoor dienen zij desbetreffende voorschotfacturen aan Retail Estates te bezorgen. Deze facturen dienen het adres te vermelden waarop de winnaar gedomicilieerd is. Het is niet toegelaten om facturen van een andere woning in te dienen dan de eigen woning. In totaal wordt er maximaal €1.000,00 terugbetaald. Ook indien de ingediende facturen dit totaalbedrag overschrijden, maakt de winnaar geen aanspraak op een hogere terugbetaling.

Waardebonnen
De te winnen waardebonnen hebben een waarde van € 40,00 en zijn afkomstig uit een van de deelnemende winkels van T-Forum (zie artikel 1 voor een lijst van de deelnemende winkels). Deze waardebonnen kunnen enkel besteed worden in de desbetreffende winkels op Retailpark T-Forum in Tongeren en niet in andere filialen van deze ketens. De geldigheidstermijn van de bonnen staat beschreven op de waardebon. De bonnen kunnen na afloop van deze termijn niet langer gebruikt of omgeruild worden door de winnaar.

Artikel 5 – Selectie van de winnaars

1. Winnaars via kraslot
Indien een klant 3 dezelfde symbolen op zijn kraslot ziet, heeft hij recht op de correpsonderende prijs. Dat is een elektrische fiets bij 3 fiets-symbolen, 1 jaar gratis elektriciteit bij 3 bliksemschichten en een waardebon t.w.v. €40 bij 3 eurotekens.
De deelnemer dient hiervoor naar de online wedstrijdpagina te gaan, zijn gegevens in te vullen, de symbolen van op zijn kraslot aan te duiden en de unieke code van op zijn kraslot in te geven. Hierna zal Retail Estates de winnaar contacteren om de ontvangst van de prijs te regelen.
De winnaar dient het winnende kraslot te bewaren als extra controle op de winst. Dit kan opgevraagd worden.

2. Winnaars via online deelnameformulier
De extra prijswinnaars via het online deelnameformulier worden gekozen op basis van een juiste antwoord op de kennisvraag in combinatie met het beste antwoord op de schiftingsvraag. In de schiftingsvraag moet elke deelnemer aangeven hoeveel unieke personen hij/zij verwacht zullen deelnemen aan de actie in de deelnameperiode beschreven in artikel 2. 
Het antwoord op deze vraag wordt geëvalueerd ten opzichte van het totale aantal unieke deelnemers in deze deelnameperiode.
Een unieke deelnemer wordt gekenmerkt door eenzelfde e-mailadres.
De prijzen worden verdeeld in aflopende waarde. De persoon die de kennisvraag correct beantwoorden en het totale aantal unieke deelnames in de deelnameperiode van de actie het dichtst benadert, krijgt de extra prijs met de grootste waarde. Enzovoort.
Indien er meerdere winnaars zijn voor dezelfde prijs, i.e. de kennisvraag correct beantwoorden en met evenveel afwijking van het correcte antwoord van de schiftingsvraag, zal de uiteindelijke winnaar van de desbetreffende prijs bepaald worden op basis van het tijdstip van deelname. De persoon die als eerste deelneemt maakt in dat geval aanspraak op de prijs.

Overdraagbaarheid van de prijs door de winnaars van de elektrische fiets
De twee winnaars van de elektrische fiets kunnen de prijs overdragen aan een familielid in 1e of 2e graad of aan de vennootschap waarvan hij bestuurder of zaakvoerder is op het ogenblik van de trekking, mits de overnemer alle toepasselijke bepalingen en voorwaarden strikt naleeft en zich onderwerpt aan het wedstrijdreglement en alle andere toepasselijke wettelijke bepalingen. Eventuele overdraging dient door de winnaar schriftelijk te worden meegedeeld aan Retail Estates nv binnen de periode van 6 weken zoals beschreven in artikel 6 van dit wedstrijdreglement.
De fiscale, financiële of welke gevolgen dan ook van deze overdracht, zijn volledig ten laste van de winnaar en/of de overnemer, zonder verhaal tegen Retail Estates nv.

Artikel 6 – Contactname door Retail Estates met de winnaars – timing op straffe van verval

Retail Estates zal de twee winnaars van de elektrische fiets en de drie winnaars van 1 jaar gratis elektriciteit per aangetekend schrijven op het adres dat werd opgegeven door de hoofdwinnaars bij deelname aan de wedstrijd op de hoogte brengen. De aangetekende zending wordt verstuurd binnen de dertig werkdagen na de dag van afloop van de deelnameperiode. Retail Estates zal daarnaast alle redelijke inspanningen leveren om de twee winnaars van de elektrische fiets te bereiken via andere communicatiemiddelen (waaronder e-mail en telefoon), voor zover Retail Estates over deze gegevens beschikt, zonder dat hieruit voor Retail Estates een resultaatsverbintenis kan worden afgeleid.
De winnaars kunnen eveneens met naam en voornaam op de website en/of Facebookpagina van Retailpark T-Forum in Tongeren worden vermeld, waarmee de winnaars zich uitdrukkelijk akkoord verklaren bij deelname aan deze wedstrijd.
Vanaf de dag volgend op de datum op de poststempel (bij gebreke aan duidelijkheid hieromtrent begint de termijn te lopen de dag volgend op de dag waarop de aangetekende zending waarbij de winnaar op de hoogte wordt gebracht, werd gedateerd), hebben de twee winnaars een termijn van één maand om zich kenbaar te maken bij Retail Estates.
De twee winnaars kunnen zich binnen deze termijn ofwel mondeling ofwel per e-mail aan Kevin.Tirmarche@retailestates.com kenbaar maken, waarna hij een bevestiging van Retail Estates nv zal ontvangen.
Inbegrepen deze eerste termijn van één maand (ongeacht of de twee winnaars van de elektrische fiets eerder contact opnemen met Retail Estates) hebben de twee winnaar van de elektrische fiets een termijn van 6 weken vanaf de voormelde aanvangsdatum om aan Retail Estates hun keuze door te geven voor de elektrische fiets dan wel voor het alternatief, zijnde de aankoopbonnen (zie artikel 5). Deze keuze is onherroepelijk en dient schriftelijk aan Retail Estates te worden meegedeeld en dient Retail Estates binnen de opgegeven termijn te bereiken, waarna de winnaar opnieuw een bevestiging van Retail Estates zal ontvangen. Bij gebreke aan uitdrukkelijke of tijdige keuze is de winnaar definitief en onherroepelijk vervallen van enig recht op de prijs.
Indien de winnaar de elektrische fiets kiest, dan beschikt hij over een termijn van 14 dagen vanaf het verstrijken van voormelde termijn van 6 weken om afspraken te maken met de fietsenhandelaar, tenzij de winnaar anders overeenkomt met de fietsenhandelaar.
De winnaar geeft door aanvaarding van dit reglement zijn uitdrukkelijke toestemming voor het nemen van foto’s bij deze overhandiging, die Retail Estates in haar eigen communicatie mag gebruiken.


De winnaars van de aankoopbonnen worden via e-mail verwittigd.

Artikel 7 - Uitsluiting

Retail Estates nv kan op ieder moment een persoon uitsluiten van deelname aan de wedstrijd, als deze niet voldoet aan de deelnamevoorwaarden zoals voorzien in artikel 3, of in het geval van vermoeden van bedrog, misbruik of (poging tot) manipulatie van de wedstrijd. De organisatie beslist op autonome wijze over deze uitsluiting, zonder enig recht van verhaal of beroep.
In dit geval wordt de eerstvolgende persoon verkozen, die voldoet aan de objectieve critearia opgenomen in onderhavig reglement. 

Artikel 8 – Overmacht

Indien een wettelijke of structurele wijziging, een geval van overmacht of elke verandering buiten de wil van Retail Estates nv de voortzetting of het evenwicht van dit programma verhindert of de wezenlijke onderdelen ervan wijzigt, wordt Retail Estates nv ontlast van iedere verbintenis.

Artikel 9 – Wijziging van de wedstrijd

Retail Estates nv behoudt zich het recht om voor de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten, te verleggen of in te trekken indien, naar mening van Retail Estates nv, de omstandigheden dit vereisen. Retail Estates nv kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Druk-, spel-, zet-, interpretatie- of andere fouten in het wedstrijdreglement en andere aankondigingen van Retail Estates kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Retail Estates nv.

Artikel 10 – Persoonsgegevens

Elke verwerking van persoonsgegevens gebeurt volledig conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
De informatie die door de deelnemers wordt verschaft, is bestemd voor Retail Etates.

De gegevens die nodig zijn voor deelname worden opgeslagen door Retail Estates nv en worden niet verkocht o aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.

De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor controle van deelnames en selectie en contact van winnaars. De gegevens worden niet voor marketingdoeleinden gebruikt, tenzij de deelnemer hiervoor expliciet zijn of haar toestemming geeft bij deelname.

Door deelname verlenen de prijswinnaars toestemming aan Retail Estates nv om hun naam en beelden te gebruiken voor het publieke bekendmaken van winnaars op kanalen naar keuze van de organisatie. De winnaars verbinden zich er tevens toe vrijwillig zijn medewerking te verlenen tot het nemen van foto- en/of videomateriaal.

Artikel 11 – Eventuele klachten

Het deelnemen aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van het reglement en van iedere beslissing van de organisator. Er zal geen betwisting in beschouwing worden genomen door de organisator. 

Elke klacht in verband met deze campagne moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen volgend op het einde van de wedstrijdperiode, naar de maatschappelijke zetel van Retail Estates. Er zullen geen klachten mondeling of telefonisch worden behandeld. Laattijdige of niet schriftelijk ingediende klachten zullen niet in aanmerking worden genomen. 
Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil tot de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

Schade als gevolg van het gebruik van persoonlijke gegevens van de deelnemer door onbevoegden kan in geen geval verhaald worden op de organisator, indien deze alle noodzakelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen die redelijkerwijs van hem mogen worden verwacht. 
Retail Estates kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het eventuele in gebreke blijven van haar partners (bv. website of fietsenhandelaar) voor wat betreft de niet-nakoming van de op hen rustende verplichtingen, zoals bv. het leveren van de prijs of de werking van de website. Retail Estates zal alle redelijke inspanningen leveren om hieraan een oplossing te bieden en bv. een andere prijs ter beschikking te laten stellen.